Skip to main content

Mapa Marzeń Koniecznych Prażan

"Mapa marzeń koniecznych prażan " to innowacyjne badania, spotkania, warsztaty na Pradze Północ, zakończone raportem pdt. Społeczne Studium Inwestycji i jego prezentacją na konferencji. Marzenia konieczne, to takie które są niezbędne dla rozwoju regionu, zwiększenia partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Mogą mieć wpływ na podniesienie jakości życia i inwestycji oraz poprawę komunikacji obywatelskiej.

To druga mapa, którą przygotowuje Stowarzyszenie Moja Białołęka. Pierwsze pokazało dużą potrzebę dyskusji o wizji dzielnicy Białołęka angażując ponad 1200 osób.  Zaowocowało równie zaangażowaniem władz .st. Warszawy w powstanie nowego parku, ścieżki rowerowo - rolkowej, ujęciu w planach nad Wisłą w rejonie Świdra górki do sportów zimowych.

Mapa Marzeń Koniecznych uzupełnia wiedzę planistów, zwiększa użyteczność publicznych inwestycji oraz jest podpowiedzią dla biznesu gdzie są ich klienci. Studium angażuje rożne instytucje, w tym administratorów zasobów naturalnych pokazując im obszary do tworzenia partnerstw i ujęcia w swoich działaniach potrzeb społecznych.

Autorką diagnozy jest Agnieszka Borowska, socjolożka i innowatorka społeczna. Angażuje samorząd, mieszkańców, biznes, organizacje pozarządowe, uczelnie w rozwój lokalny „szyty na miarę” potrzeb mieszkańców, tożsamy z regionem.

Projekt realizuje Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki, finansuje  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Partnerami projektu są, Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

Zaproszenie

Przedłużamy termin!

W związku z dużym zainteresowaniem oraz ożywioną dyskusją na temat przyszłości Pragi, został wydłużony termin zgłaszania pomysłów do Mapy Marzeń Koniecznych Prażan. Zapraszamy do udziału w badaniu

Do dnia 6 grudnia zapraszamy do udziału w badaniu, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie, o czym marzą Prażanie i jak powinna zmieniać się dzielnica Praga-Północ w nadchodzących latach.

Pomysły i propozycje zawarte w ankiecie powstały w pierwszej fazie projektu, podczas spotkań mieszkańców i urzędników.

Ankieta została podzielona na 7 bloków tematycznych: Infrastruktura, Estetyka przestrzeni i bezpieczeństwa pieszych, Sprawy społeczne i zdrowie, Edukacja, Kultura, Ochrona Środowiska, Sport, Przedsięwzięcia lokalne, Imprezy i wydarzenia.

W każdej kategorii wskaż 3 najważniejsze, najbardziej potrzebne działania.  

Wnioski z ankiety zostaną przedstawione władzom dzielnicy Praga-Północ oraz Miasta Stołecznego Warszawy jako rekomendacje społeczne do planowania inwestycji.

Wyniki ankiety zostaną upublicznione 14 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz stronie Stowarzyszenia Moja Białołęka.