Skip to main content

Mapa Marzeń Koniecznych Prażan

"Mapa marzeń koniecznych prażan " to innowacyjne badania, spotkania, warsztaty na Pradze Północ, zakończone raportem pdt. Społeczne Studium Inwestycji i jego prezentacją na konferencji. Marzenia konieczne, to takie które są niezbędne dla rozwoju regionu, zwiększenia partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Mogą mieć wpływ na podniesienie jakości życia i inwestycji oraz poprawę komunikacji obywatelskiej.

To druga mapa, którą przygotowuje Stowarzyszenie Moja Białołęka. Pierwsze pokazało dużą potrzebę dyskusji o wizji dzielnicy Białołęka angażując ponad 1200 osób.  Zaowocowało równie zaangażowaniem władz .st. Warszawy w powstanie nowego parku, ścieżki rowerowo - rolkowej, ujęciu w planach nad Wisłą w rejonie Świdra górki do sportów zimowych.

Mapa Marzeń Koniecznych uzupełnia wiedzę planistów, zwiększa użyteczność publicznych inwestycji oraz jest podpowiedzią dla biznesu gdzie są ich klienci. Studium angażuje rożne instytucje, w tym administratorów zasobów naturalnych pokazując im obszary do tworzenia partnerstw i ujęcia w swoich działaniach potrzeb społecznych.

Autorką diagnozy jest Agnieszka Borowska, socjolożka i innowatorka społeczna. Angażuje samorząd, mieszkańców, biznes, organizacje pozarządowe, uczelnie w rozwój lokalny „szyty na miarę” potrzeb mieszkańców, tożsamy z regionem.

Projekt realizuje Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki, finansuje  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Partnerami projektu są, Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.

Zaproszenie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego „Mapa Marzeń Koniecznych Prażan” autorstwa Agnieszki Borowskiej przy współpracy z Burmistrzem Pragi-Północ Iloną Soja-Kozłowską, Urzędem m.st. Warszawy.

Badanie jest podsumowaniem projektu, w którym wzięli udział mieszkańcy, organizacje samorządowe oraz samorządowcy wspólnie tworząc Mapę Marzeń. Zebrane informacje będą dla władz Miasta Stołecznego Warszawy źródłem wiedzy o potrzebach Prażan przy tworzeniu nowego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji oraz kolejnych etapach rozwoju edukacji, kultury oraz infrastruktury na terenie Pragi-Północ.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety i rozpowszechnianie jej wśród znajomych, na forach internetowych.