Skip to main content

O czym marzą mieszkańcy Pragi-Północ? Wypełnij ankietę

Stowarzyszenie Moja Białołęka przygotowało badanie, które ma wskazać najbardziej oczekiwane kierunki rozwoju Pragi-Północ.

Zapraszamy do odpowiedzi na pytania, które powstały na podstawie zgłoszeń prażan w pierwszej fazie projektu podczas spotkań mieszkańców i urzędników.

W ankiecie znajdują się propozycje inwestycji w sześciu kategoriach. Wnioski z ankiety zostaną przedstawione twórcom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz władzom dzielnicy i Warszawy jako rekomendacje społeczne do planowania inwestycji. Wyniki zostaną upublicznione w grudniu na stronie internetowej www.mojabialoleka.pl. Ankietę można wypełnić do 6 grudnia na stronie mapamarzen.webankieta.pl.

Wypełnij ankietę i zmień Pragę-Północ razem z nami: mapamarzen.webankieta.pl