Skip to main content

Kim jesteśmy

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki (Stowarzyszenie Moja Białołęka) powstało w 2008 roku jako inicjatywa dwudziestu sześciu przedstawicieli 11 ulic Białołęki wschodniej. Z czasem przyłączały się kolejne osoby -  liderzy ulic, przedstawiciele wspólnot z różnych dzielnic Warszawy. Osoby te łączy chęć zmian na lepsze, wzajemny szacunek, liderstwo w społeczności lokalnej i dzielenie się wiedzą oraz wspieranie się nawzajem. Teraz możemy powiedzieć, że Białołękę mamy głównie w nazwie. Działamy ponadlokalnie jednocząc siły ponad granicami warszawskich dzielnic.

 

Inicjatorką powstania Partnerstwa Ulic Zielonej Białołęki jest Agnieszka Borowska, prezeska organizacji przez 10 lat, absolwentka Szkoły Liderów wyróżniona przez jej założyciela prof. Zbigniewa Pełczyńskiego oznaką ZAP, czyli Zapaleńca.

Co robimy?

Stowarzyszenie inicjuje zmiany w przestrzeni miast. Identyfikuje zasoby, opracowuje diagnozy, angażuje innych tak, aby tworzyć przestrzeń przyjazną, z troską o  środowisko naturalne, kulturę, naukę, zdrowie. We współpracy z Agnieszką Borowską zainicjowaliśmy powstanie 5 parków z placami zabaw, Zielonej Biblioteki, nowego mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ul. Kobiałka, modernizację ul. Głębockiej, budowę/powstanie nowej przychodni ze szpitalem przy ul. Daniszewskiej i wiele innych.

Partnerstwo realizuje innowacje po to, by żyło się bezpieczniej i lepiej oraz aby osoby, które je współtworzą czerpały z tego radość.  Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy do koncepcji przestrzeni publicznej ławkę dla matek karmiących.

Dzielimy się doświadczeniem. Szkolimy ponad tysiąc osób rocznie. Naszą ofertę kierujemy do osób, które chcą być liderami swojego życia, liderami zmian społecznych, a także poszukują zmian, nowych rozwiązań i inspiracji. Znaczna część naszych działań skierowana jest do młodzieży, nauczycieli, pedagogów, samorządowców, urzędników.

Nasza misja

Tworzymy partnerstwa, w których ważny jest szacunek do ludzi, zasobów i troska o przyszłość, innowacje.

  • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, działania na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • Społeczeństwo obywatelskie, integracja i edukacja mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu, wspomaganie i rozwój wspólnot i inicjatyw społeczności lokalnych,
  • Kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców, promocja regionu i kultury, działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu,
  • Działania na rzecz ochrony środowiska, edukacji i promocji ekologii, biotechnologii, innowacji działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu
  • Współpraca z miejscowościami zielonymi wokół Warszawy w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju
  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, sportu i aktywnego wypoczynku w szczególności rodziców z dziećmi
  • Przeciwdziałanie postawie konsumpcyjnej w szkołach, narkomanii, alkoholizmowi, patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców 

Ludzie

Stowarzyszenie skupia ekspertów z różnych dziedzin, którzy chcą dzielić się doświadczeniem na rzecz dobrej jakości życia społeczności. To ludzie z wizją, którzy wiedzą jak osiągnąć cele. Liderzy zmian.

Innowacje

Dbamy o jakość i szukamy optymalnych rozwiązań. Naszą „Mapę Marzeń Koniecznych Białołęczan”  autorstwa Agnieszki Borowskiej, Szkoła Liderów nominowała do  europejskiej nagrody The Innovatoin in Politics Awards.

Zasoby

Identyfikujemy  zasoby naturalne, historyczne, kulturalne, społeczne. Zabiegamy o ich ochronę, a tym samym o wysoką jakość życia i rozwój regionu. Przyczyniliśmy się do powstania inwestycji o wartości ponad 100 mln zł.

Kontakt

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka

Numer konta: 05 1140 2017 0000 4502 1261 2547

e-mail: redakcja@mojabialoleka.pl