Skip to main content

Ochrona rowów melioracyjnych

We wrześniu 2010 r. StowarzyszenieMoja Białołęka zgłosiło wniosek do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o dopuszczenie w charakterze strony wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji – oczyszczalni ścieków w okolicy ul. Zdziarskiej w Warszawie. Deweloper planował odprowadzać pozostałości ścieków z osiedla domów szeregowych w rowy melioracyjne.

Stowarzyszenie we współpracy z mieszkańcami Zielonej Białołęki rozpoczęło akcję zbierania list poparcia (zebrano kilkaset podpisów) w sprawie ochrony rowów melioracyjnych i zawnioskowało do gminy o ochronę rowów melioracyjnych na terenie Zielonej Białołęki i bezwzględny zakaz ich wykorzystywania do odprowadzania pozostałości z wszelkiego rodzaju oczyszczalni m.in. biologiczno – chemicznych z planowanych oraz z istniejących inwestycji budowlanych. Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami Białołęki żądało, aby nowopowstające inwestycje deweloperskie były włączane do kanalizacji.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ rowy melioracyjne  nie są  przeznaczone do odprowadzenia ścieków i nieczystości. Wiele domów na tym terenie nie ma dostępu do sieci wodociągowej i korzysta z ujęć głębinowych położonych przy rowach. Latem brak wody może spowodować zaleganie pozostałości w rowach, natomiast wiosną i jesienią podczas deszczów - wylewanie tych nieczystości na okolicę. Należy dodać, że na tym obszarze są bardzo aktywne bobry, które budują liczne tamy i często dochodzi do wylewania wody z kanałów melioracyjnych na działki.

Ponieważ na obszarze Zielonej Białołęki miała miejsce bardzo intensywna rozbudowa nowych osiedli mieszkaniowych, istniało silne zagrożenie skażenia wód gruntowych i w związku z planowaną intensywną zabudową wystąpienie katastrofy ekologicznej na terenie ochronnym należącym do Systemu Przyrodniczego Warszawy