Skip to main content

Mapa zagrożenia przeciwpowodziowego od strony rzeki Długiej

W kwietniu 1994 roku białołęcka rzeka Długa zalała kilkaset hektarów pól i wiele gospodarstw rolnych. Dziś na tych terenach mieszkają tysiące nowych białołęczan, często nieświadomych zagrożenia.

Pod koniec 2017 r. podczas prac nad Mapą Marzeń Koniecznych Białołęczan,  odkryliśmy , że dla terenów zlokalizowanych wokół rzeki Długiej nie stworzono map zagrożenia powodziowego, a ich brak wstrzymał opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czyli Kąty Grodziskie część I, część II, Mańki - część zachodnia. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki mieszka 10 tysięcy osób. Jej szybki nurt, podobny do strumienia górskiego, może przelać wały w ciągu kilku godzin od wezbrania. Co ważne - rzeka niesie wody pozaklasowe. Są do niej podłączone oczyszczalnie ścieków i zakłady produkcyjne na długości 45 km. Istniejące wały są z każdym rokiem w coraz gorszym stanie. Powodem są tysiące korytarzy nornic i kretów, uszkodzenia przez inwestycje deweloperskie, dewastacja przez quady i motocykle, rzadkie koszenie (tylko dwa razy w roku).

Potrzebę powstania map zagrożenia przeciwpowodziowego poparli mieszkańcy Białołęki umieszczając je na liście marzeń koniecznych do realizacji podczas  Mapy Marzeń Koniecznych Białołęczan w 2017.

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy aktywnym zaangażowaniu społeczników zgłosił do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapotrzebowanie na opracowanie map. Wody Polskie przystąpiły do opracowania dokumentów, a po ukończeniu prac , zgodnie z art.171 ustawy Prawo Wodne ( Dz.U. z 2018 poz. 2268) mapy, zostały przekazane Prezydentowi m.st. Warszawy. 

Mapy można znaleźć na stronie : www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/mapy-zagrozenia-i-mapy-ryzyka-powodziowego