Skip to main content

Młodzi Mistrzowie

Białołęcki Przegląd Szkolnych Form Teatralnych i Muzycznych.

Konkurs promuje talenty artystyczne uczniów z białołęckich szkół. Jest świetnym przykładem na to, jak działają  białołęckie szkoły w zakresie rozwijania pasji artystycznych dzieci i młodzieży.

Na rozległym, białołęckim terenie szkoły od zawsze pełniły rolę, nie tylko edukacyjną czy społeczną, ale realizowały także zadania w zakresie animacji kultury.  Specyfika Białołęki polega na tym, że choć jest bardzo rozległą dzielnicą, brakuje tu ciągle teatrów, kin oraz innych miejsc kultury.  Jeszcze do niedawna na tym terenie funkcjonował tylko jeden dom kultury położony w zachodniej części dzielnicy i był praktycznie poza zasięgiem ¾ obszaru. Dlatego też funkcje instytucji kultury w tym czasie przejęły szkoły. Stały się miejscem wydarzeń kulturalnych, integracji rodziców z dziećmi, spotkań piknikowych, imprez wpierających nauczanie.

W 2017 roku, na 120 tysięcy mieszkańców Białołęki, aż 30 tysięcy to dzieci i młodzież. Wyniki egzaminów na zakończenie edukacji w podstawówkach plasowały nasze maluchy w krajowej czołówce - szóstoklasiści zajęli czwarte miejsce z wynikiem 79,5%. Talent do nauki, to też talent w innych dziedzinach.

Organizator: Stowarzyszenie Moja Białołęka

Współorganizatorzy: Białołęcki Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 368  im. Polskich Olimpijczyków, Szkoła Podstawowa nr 112  im. Marii Kownackiej

Partnerzy: Teatr Baj, Młodzież z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con fuoco.

Honorowym patronat: Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

MŁODYCH MISTRZÓW WSPIERALI: Agnieszka Borowska, Teresa Ostaszewska, Gabriel Mania, Marcin Marcinowicz

Stowarzyszenie Moja Białołęka od 2010 roku organizuje warsztaty wspierające rozwój osobisty uczniów. Eksperci rozmawiają z młodymi o tym, co jest dla nich ważne, podkreślając, że rozwój pasji i zainteresowań pomaga w odniesieniu sukcesu w dorosłym życiu.

Przegląd zwraca uwagę opinii publicznej na potrzebę zwiększenia nakładów finansowych na działalność kulturalną szkół tak aby tworzyć programy kulturalne na ich terenie oraz utworzyć na terenie Białołęki pozaszkolne świetlice wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury.

(!) Marzenia Konieczne Białołęczan

45 % z 1090 mieszkańców biorących udział w przygotowaniu Mapy Marzeń Koniecznych Białołęczan marzy o utworzeniu pozaszkolnych świetlic dla dzieci i młodzieży.

Finaliści w kategorii muzycznej

I. klasy 1-3

II. klasy 4-6

III. w kategorii klas 7, II, III

Finaliści w Kategorii Teatralnej

IV. klasy 1-3

V. klasy 4-6

VI. w kategorii klas 7, II, III